Dermės ir Tonacijos

02/04/2011 17:02

Šįkart norėčiau pakalbėti apie muzikoje naudojamas dermes (angl. modes) ir tonacijas (angl. tonality). Tai gana sudėtinga tema, todėl būtina turėti pagrindines gitaros teorijos žinias... Su dermėmis susijusi pamoka Giminingas minoras.

 

Kas yra dermė?

Moksliniai vadovėliai ją aprašo kaip muzikos garsų aukščio santykių sistemą, o buitiškai šnekant, tai yra kūrinio nuotaika.

Muzikoje dažniausiai naudojame tokius terminus kaip minoras ar mažoras. Tai būtent ir yra 2 iš 7 naudojamų dermių...

 

Kas yra tonacija?

Moksliškai tariant, tai dermės garsų aukščio padėtis muzikos sistemoje, buitiškai, tai dermės aukštis. Tonaciją lemia pagrindio tono - tonikos vieta (žymima raidine notacija, pvz., CCisDesD ir kt.) ir dermė dažniausiai - mažoras (pvz., C dur) arba minoras (pvz., c moll), rečiau - kitos dermės.

 

Svarbu: 1. Kiekvienas kūrinys yra sukurtas tam tikroje dermėje ir tonacijoje.

            2. Kūrinyje tonacija dažniausiai nekinta (kartais norint pasiekti kulminaciją arba tarsi pakilti kūrinyje naudojamos moduliacijos - tonacijos pakeitimas kūrinio viduryje), o dermė gali kisti daug kartų (kūrinyje dažniausiai kaitomos tarpusavyje mažorinė ir minorinė dermės).

 

Žymėjimo būdai:

Tonacija žymima raide ir ją aprašančia derme. Pvz.: Daina sukurta C mažorinėje tonacijoje (rašoma C dur). C - reiškia toniką (pirmąjį garsą tonacijoje, kuri nulemia ir tonacijos pavadinimą), o tai kas prirašyta prie tonacijos natos (dur, moll, dorinė, fryginė, lydinė ir pan.) yra dermė.

 

Pastaba: Norint pasakyti greičiau bei išvengti žodžių "diez" (#) ar "bemol" (b), diezas pakeičiamas skiemeniu "is" - prirašant prie notacijos raidžių (Cis, Dis, Fis, Gis, Bis). Bemolis pakeičiamas skiemeniu "es" - prie priebalsių (Ces, Des, Fes, Ges ir pan.) ir "s" - prie balsių (Es arba As).

 

Iš ko sudedama tonacija? 

1. Pasirenkant vieną iš visų galimų tonacijų raidžių: C, Cis (C#), D, Dis (D#), E, E, F, Fis (F#), G, Gis (G#), A, Ais (A#), B, C.

2. Prie šių raidžių pridedant dermės pavadinimą: Dorinė, Lydinė, Miksolydinė ir pan.

Pvz.: C dorinė, Gis lydinė, Fis mažorinė (dur) ir pan.

 

Visos dermės ir jų reikšmės:

Joninė arba mažorinė (angl. Ionian) - linksma, nuotaikinga, žvali. Naudojama roke, metale, baladėse, indie, kantri...

Dorinė (angl. Dorian) - melancholiška. Keltų muzika, Amerikos liaudies muzika, žinoma gali būti metale, roke, ir pan.

Fryginė (angl. Phrygian) - grakštus, gilus. Dažnai naudojamas metale, taip pat džiaze ir kitur.

Lydinė (angl. Lydian) - šiltas, plaukiantis skambesys. Dažniausiai naudojama džiaze ir kt.

Miksolydinė (angl. Mixolydian) - bliuziškas skambesys. Naudojama bliuze, rečiau - kitur.

Eolinė arba minorinė (angl. Aeolian) - liūdna. Naudojama roke, metale, baladėse, indie ir t.t.

Lokrinė (angl. Locrian) - kraupi, šiurpi. Naudojama labai retai, nes sukurta tam, kad teoriškai būtų 7 dermė (nes 7 natos mažore), o kūrinyje, mano manymu, skamba netiek muzikaliai kaip kitos.

 

Kaip suprasti dermes ir kaip jos susijusios?

Pvz.: visiems puikiai žinoma C mažorinė gama: C D E F G A B C, yra C tonacijoje, mažorinėje(joninėje) dermėje, tačiau jei visa tai sugrosime nuo antros natos, šiuo atveju D(re), gausime D dorinę tonaciją: D E F G A B C D. Taip atsirenkame visas tonacijas ir gauname:

 

C joninė:          C D E F G A B C

D dorinė:          D E F G A B C D

E fryginė:          E F G A B C D E

F lydinė:           F G A B C D E F

G miksolydinė:  G A B C D E F G

A eolinė:          A B C D E F G A

B lokrinė:         B C D E F G A B

 

Turbūt jau pastebėjote ryšį tarp tonacijų? Visas dermes sudaro tos pačios natos, tik gama prasideda nuo vis kitos natos, reiškiančios dermes.

Tą patį galime padaryti su kitomis tonacijomis ir gauti jų atitinkamas dermę. Užduotis.: Susiraskite dermes remdamiesi, kad mažorinė gama bus F, gama: F G A A# C D E F. Čia fryginė bus A, lokrinė - E ir pan.

 

Dermės laipsnių pavadinimai:

I - tonika (angl. Tonic) (Tonika - labiau akcentuotas atramos garsas muzikos kūrinyje)

II - viršutinis vedamasis laipsnis arba supertonika (angl. Supertonic)

III - mediantė (angl. Mediant)

IV - subdominantė (angl. Subdominant)

V - dominantė (angl. Dominant)

VI - submediantė (angl. Submediant)

VII - apatinis vedamasis laipsnis arba subtonika (angl. Subtonic)

 

Pvz.: C mažorinės gamos dominantė yra G(sol) nata, nes C mažorinės gamos penkta nata yra G(sol): C D E F (G) A B C. C mažorinės gamos tonika yra nata C, mediantė - E ir pan.

 

Jei kils klausimų rašykite komentaruose arba 6stygos.edvinas@gmail.com

Straipsnį parašė Edvinas