Gamos pritaikymas akordui. Improvizacija

02/08/2011 10:11

__________________________________________________________________________________________________

    Gamos...

    date: 2011-08-01 | by: Tomas

    Labas, gal būtų galima sužinot daugiau apie gamų(joninės, dorinės...pentaktonikos...melodinio minoro, harmoninio minoro, bliuzo minoro ir t.t.) pritaikymą. Kaip žinoti kokias gamas galima naudoti grojant skirtingus akordus? Žinau, kad tarkim C mažorinę gamą galima grot ant C ir Am akordu, bet tik tiek ir žinau, o tarkim kokias gamas dar galima grot ant paprastu C, Am ir t.t. akordu? Kokias gamas reikia naudoti septakordams, sekstakordams ir t.t.? Ir tarkim ar yra tokių gamų, kurią vieną galėtum naudot visam akordų kvadratui? Beja aš - bosistas, bet teorija manau nuo to nesikeičia... Ačiū už atsakymą .)

__________________________________________________________________________________________________

 

Taigi, Tomo užduotas klausimas yra labai platus, todėl toli gražu visko neapžvelgsiu, bet stengsiuosi apžvelgti kuo daugiau. Iš tikrųjų, turint atsakymą į šiuos visus klausimus, jūs jau turėsite pakankamą kiekį žinių groti imrovizacijas solo gitara, bei žinių instrumentinių kūrinių rašymui ar dainų kūrybai.

Šiuose atsakymuose susitelkia mano 3 metų gitaros mokymosi patirtis... :)

 

 

Kaip žinoti kokias gamas galima naudoti grojant skirtingus akordus?

 

Iš kitų šio tinklapio pamokų jau žinome, kad visi akordai yra sudaryti paimant iš gamos atitinkamo laipsnio natas, todėl ir paėmę bet kokį akordą, jam tikrai surasime gamą, kuri derės kartu.


Pvz.: C akordas. Sudarytas iš C, E ir G natų. Paieškojus gamų, kurios derėtų atrandame begales gamų:


C mažoras: C D E F G A B

C mažorinė pentatonika: C D E G A

Visos dermės išeinančios iš C mažoro: D dorinė, E fryginė, F lydinė, G miksolydinė, A minorinė, B lokrinė

C lydinė: C D E F# G A B

C miksolydinė: C D E F G A A#

C mažorinė bliuzo: C D D# E G A

Taip pat visi giminingi minorai išvardytiems mažorams: A minorinė, A minorinė bliuzo, Am pentatonika


ir begalė kitų gamų... Puikus įrankis, kuris padės Jums rasti visas galimas gamas, bet kuriam akordui ar netgi progresijai yra www.all-guitar-chords.com/chords-to-scale įrankis.Ar yra tokių gamų, kurią vieną galėtum naudot visam akordų kvadratui?

 

Taip, yra.

Pvz.: paimkime paprastą progresiją: C Am Dm G

Tik pažvelgus į šią progresiją įgudusiai akiai iškart aišku, kad tai yra C mažorinė tonacija, todėl iškart galime suprasti kokias gamas galime groti virš šios progresijos akordų.


Išskirsiu dvi solo rūšis: 1. solo, kai grojama viena gama visam akordų kvadratui

                              2. solo, kai ant skirtingo akordo grojama tam akordui būdinga gama (kiekvienam akordui vis kita)


Pirmuoju būdu groja daugelis gitaristų, taip pat ir pradedantieji gitaristai mokosi šiuo būdu. Jis patogiausias, nes neįgudusiems lengviau "užsikoduoti" ties viena gama ir ją ištisai groti. Taip pat jis nepakeičiamas džiaze, kur akordai keičiasi labai dažnai. Čia naudoti antrąjį būdą nėra prasmės.

Virš duotosios progresijos galima būtų groti (išvardinsiu dažniausias gamas): C mažorinę, A minorinę, C mažorinę bliuzo, A minorinę bliuzo, C mažorinę pentatoniką, A minorinę pentatoniką.

 

Antruoju būdu dažniausiai groja profesionalai. Šiuo būdu manoma išgauti dar daugiau ekspresyvumo ir jausmo grojant.

Virš duotosios progresijos geriausia būtų groti tiesiog akordo pagrindinę gamą: C akordui C mažoras, Am - A minoras, Dm - D minoras ir G - G mažoras. Žinoma, galima bandyti groti ir daugeliu kitų būdų: C mažoro dermėmis - virš C - C mažoras, virš Am - A minorą, virš Dm - D dorinė, virš G - G miksolydinę ar pan. Čia jau jūsų fantazijos ir "ausies skonio" reikalas. :)Kaip žinoti kokią gamą parinkti?

 

Tai priklauso nuo progresijos akordų ir stiliaus, kuriuo grosite.


Išvardinsiu visas dermes ir jų parametrus:

 

Joninė arba mažorinė (angl. Ionian) - linksma, nuotaikinga, žvali.Naudojama roke, metale, baladėse, indie, kantri...

Akordai: Mažoriniai

Dorinė (angl. Dorian) - melancholiška. Keltų muzika, Amerikos liaudies muzika, žinoma gali būti metale, roke, ir pan.

Akordai: Minoriniai, minoriniai septakordai, minoriniai nonakordai

Fryginė (angl. Phrygian) - grakštus, gilus. Dažnai naudojamas metale, taip pat džiaze ir kitur.

Akordai: Minoriniai, minoriniai septakordai

Lydinė (angl. Lydian) - šiltas, plaukiantis skambesys. Dažniausiai naudojama džiaze ir kt.

Akordai: Mažoriniai, mažoriniai septakordai, mažoriniai nonakordai, mažoriniai diez undecimakordai (major sharp 11th) (maj#11)

Miksolydinė (angl. Mixolydian) - bliuziškas skambesys. Naudojama bliuze, rečiau - kitur.

Akordai: Dominantiniai

Eolinė arba minorinė (angl. Aeolian) - liūdna. Naudojama roke, metale, baladėse, indie ir t.t.

Akordai: Minoriniai

Lokrinė (angl. Locrian) - kraupi, šiurpi.

Akordai: Pažeminti, minoriniai septakordai su pažeminta penktu laipsniu (7b5)

 

 

Išsirinkau tonaciją. Kokiais akordais galiu groti?

 

Tai labai patogu, tiems, kurie kuria dainas. Čia surašytas akordų sąrašas pagal tonaciją.

|   | I  | II  | III |  IV  |  V   |  VI |  VII  |
| None |Major |Minor |Minor |Major  |Major   |Minor |Diminished |
|6th |Major6|Minor6 | |Major6 |Major6 | | |
|7th |Major7|Minor7 |Minor7 |Major7 |Dominant7 |Minor7 |Minor7b5 |
|9th |Major9|Minor9 | |Major9 |Dominant9 |Minor9 | |
|11th | |Minor11|Minor11|Major7#11|Dominant11|Minor11|Minor11b5 |
|13th | |Minor13| | |Dominant13| | |
|sus4 | sus4 | sus4 | sus4 | | sus4 | sus4 | |
|sus2 | sus2 | sus2 | | sus2 | sus2 | sus2 | |
|add9 | add9 | | | add9 | add9 | | |
|add4 | add4 | | | | add4 | | |
|6/9 | 6/9 | | | 6/9 | 6/9 | | |

Tai lentelė, pagal kurią atrinksite derančius akordus.

Pvz.: C mažorinė tonacija

C Dm Em F G Am Bdim
Cmaj7 Dm7 Em7 Fmaj7 G7 Am7 Bm7b5
C6 Dm6 F6 G6
Cmaj9 Dm9 Fmaj9 G9 Am9
Dm11 Em11 Fmaj7#11 G11 Am11 Bm11b5
Dm13 G13
Csus4 Dsus4 Esus4 Gsus4 Asus4
Csus2 Dsus2 Fsus2 Gsus2 Asus2
Cadd9 Fadd9 Gadd9
Cadd4 Gadd4
C6/9 F6/9 G6/9

 

Šie visi akordai yra sudaryti remiantis ta pačia gama ir jie puikiai dera tarpusavyje.

Failas su visomis tonacijomis ir lentele: Akordai pagal tonaciją.doc

 

Taigi, Tomai, tikiuosi atsakiau į tavo užduotus klausimus ir tai tau padės. Taip pat manau, kad ši informacija bus naudinga ir kitiems gitaros mylėtojams. :)

Straipsnį parašė Edvinas