Kvintų ratas (Circle of fifths)

01/01/2011 22:12

Daugeliui iškyla klausimas "Kas yra kvintų ratas?". Taigi, šis straipsnis skirtas atsakyti į šį klausimą.Photobucket

Kvintų ratas - tai struktūra parodanti kokios natos sudaro tam tikrą tonaciją. Dažniausiai šį ratą naudoja dainų kūrėjai.

Atkreipkime dėmesį į C mažorinę tonaciją, ji neturi nei diezų, nei bemolių (penklinė tuščia). Keliaujant pagal laikrodžio rodyklę G mažorinė (dur, nes tai tas pats) tonaciją turi vieną deizą, D - du diezus, A - tris ir t.t.

 

Kaip žinoti, kuriuos diezus turi tonacija?

 

Tiek diezai, tiek bemoliai skaičiuojami nuo ribos tarp F ir Bb. Diezai pagal laikrodžio rodyklę, bemoliai - prieš.

Išsiaiškinkime, kokį diezą turi G dur?

Kadangi G dur turi vieną diezą, skaičiuojame juos nuo ribos pagal laikrodžio rodyklę: F#

O kaip apie D dur?

Ji turi du diezus: F# C#

Atitinkamai B dur turi 5 diezus: F# C# G# D# A#

 

Sužinojome kokius diezus turi tonacija, tačiau neišvedėme tonacijų.

Svarbu: jei G dur turi tik vieną diezą, tai visos kitos natos G mažorinėje gamoje bus sveikos(be diezų ar bemolių)

Išveskime G dur tonaciją:

Kaip tai padaryti?

1. Sužinome kiek ir kokių diezų turi tonacija: vieną F#

2. Rašome natas eilės tvarka, be diezų ir bemolių, pradedant tonacijos pirmąja nata, šiuo atveju G:

        G A B C D E F (G)

Tačiau čia dar ne tonacija G dur.

3. Prie tų natų, kurios turi diezus, šiuo atveju F, prirašome # ženklą ir gauname G dur tonaciją:

        G A B C D E F# (G)

 

Išveskime B dur:

Ji turi 5 diezus: F# C# G# D# A#. Taigi, pradedant B nata rašome natas eilute ir prie išvardintų penkių natų prirašome #, gauname:

       B C# D# E F# G# A# (B)

 

Kaip žinoti, kuriuos bemolius turi tonacija?

 

Juos skaičiuojame nuo ribos, tačiau prieš laikrodžio rodyklę.

F dur turi vieną bemolį: Bb

Ab turi keturis bemolius: Bb Eb Ab Db

 

Taigi, F dur tonacija: F G A Bb C D E (F)

        Ab dur tonacija: Ab Bb C Db Eb F G (Ab)

Nepamirškime vienos svarbios taisyklės:

Visus bemolius galima pakeisti diezais(ir atvirkščiai). Pvz.: Ab = G#, Db = C# ir pan.

Pakeitę diezus bemoliais, gauname:

        F tonacija: F G A A# C D E (F)

       G# tonacija: G# A# C C# D# F G (G#)

 

Kodėl "Kvintų ratas"?

 

Dėl vienos aiškios priežąsties: Ratas pagal laikrodžio rodyklę skaičiuoja kvintas (5 natas).

Pvz.: C kvinta G (imame C dur tonacijos natas)

C D E F G A B (C)
1 2 3 4 5

        G kvinta D

        D kvinta A

                                           Ratas prieš laikrodžio rodyklę skaičiuoja kvartas (4 natas).

Pvz.: C kvarta F

C D E F G A B (C)
1 2 3 4 5

        G kvarta C

        Db(C#) kvarta Gb(F#)

 

Taip pat ratas skaičiuoja gimininguosius minorus: C mažoras = A minoras (natos tos pačios, tik jų pradžia (nuo kurios natos pradedame skaičiuot) skiriasi)

                                                                       Ab mažoras = F minoras

 

 

 

 

Straipsnį parašė Edvinas