Tabulatūra

21/02/2011 16:32

Tabulatūra

Styginiuose ar klavišiniuose instrumentuose natos žymimos penkline, o gitaroje jos žymimos tabulatūroje.

Kas yra tabulatūra?

Tai toks natų žymėjimo būdas, kai ant 6 eilučių yra sužymėti skaičiai, atitinkantys tam tikrą natą.

Štai pavyzdys:

(1)E ------------------------------------------------------
(2)B ---------------------------1-------------------------
(3)G -------------------0-------------0-----------0------
(4)D ------------2-------------------------2------2------
(5)A -----3---------------------------------------3------
(6)E ------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

Kaip tai suprasti?

1. 6 linijos žymi stygas. (Žemiausiai esanti styga žymi storiausią gitaros stygą, aukščiausai - ploniausią. Žymėjimas skaitmenimis: 6 styga E, 5 styga A, 4 - D, 3 - G, 2 - B, 1 - E(aukštesnioji) ).

2. Linija, ant kurios parašytas skaičius reiškia stygą, ant kurios turi būti užspaustas ladas.

3. Skaičiai žymi ladus, kuriuose turi būti užspausta styga.

 

Kaip ir bet koks tekstas (galų gale kaip ir penklinė) taip ir tabulatūra yra skaitoma iš kairės į dešinę.

Taigi, pirmasis sutiktas skaičius yra 3 ir jis yra ant A(5) stygos. Tai reiškia, kad turim ant 5 stygos užspaudę 3 ladą užgauti šią stygą. Antrasis sutiktas skaičius 2 ant D(4) stygos. Tai reiškia, kad užspaudžiam 4 stygos 2 ladą ir užgaunam šią stygą. Toliau yra 0 ant 3 stygos. Tai reiškia, kad 3 styga turi būti užgauta neužspaudus nieko (palikus ją tuščią). Tokiu būdu iš eilės (iš kairės į dešinę) skaitom tabulatūrą ir joje esančias natas sugrojam, išgaudami melodiją.

Pastaba: tabulatūros pabaigoje matot, kad natos surašytos viena po kita. Tai reiškia, kad šios stygos grojamos visos trys ir vienu metu, kaip akordas.

 

Straipsnį parašė Edvinas