Teorijos pagrindai

30/12/2010 19:02

 

Natos

 

Visi jau nuo pradinių klasių puikiai žinot pagrindines 7 gamos natas: Do Re Mi Fa Sol La Si (Do). Tačiau čia jos ne visos. Natos turi diezus ir bemolius.

Diezas - pustoniu aukština turimą natą. Jis žymimas ženklu #. Pvz.: Do# nuo Do yra nutolusi pustoniu, o jei Do# pakeltume dar vienu pustoniu gautume Re, kuri nuo Do yra nutolusi vienu tonu (dviem pustoniais) ir t.t.

Bemolis - pustoniu pažemina turimą natą. Jis žymimas ženklu b.

Taigi mūsų pilna gama yra 12 natų: Do Do# Re Re# Mi Fa Fa# Sol Sol# La La# Si (Do). Pastaba: tarp Mi ir Fa bei tarp Si ir Do -  pustonių nėra, t.y. Mi# ir Si# natos neegzistuoja. Pvz.: Jei Mi pakeltume pustoniu, tai gautume ne Mi#, o Fa natą.

Taip išeina, kad vieną natą galime išreikšti kita nata. Pvz.: Sol# = La(bemolis) arba Re# = Mi(bemolis).

Gitaroje dažniau vartojami natų skiemenų atitikmenys raidėmis:

C = Do

D = Re

E = Mi

F = Fa

G = Sol

A = La

B(H) = Si (Lietuvoje priimta sakyti, kad B yra Si bemolis, o H yra Si, tačiau užsienio literatūroje B yra Si, o B bemolis yr Si bemolis)

 

Akordų žymėjimas eilute

 

Akordas - tai kelios natos skambančios vienu metu. Akordą sudaro mažiausiai trys natos.

Pažvelkime į C akordą. Jis yra užrašomas taip: C x32010

Kaip tai suprasti?

1. C - reiškia akordo pavadinimą.

2. Skaičius reiškia ladą, kuris turi būti užspaustas.

3. x - reiškia, kad ši nata negrojama (neliečiama).

4. Pirmasis ženklas x galioja 6 stygai

                            3 galioja 5 stygai

                            2    -      4 stygai

                            0    -      3 stygai

                            1    -      2 stygai

                            0    -      1 stygai

Sudėliojame pirštus (kaip patogiau) pagal duotą eilutę, švariai užspaudžiame ir braukiame per visas stygas išgaudami akordą.